Πιάτα της ώρας

8,00
Στο καλάθι
7,00
Στο καλάθι
6,00
Στο καλάθι
6,00
Στο καλάθι
12,00
Στο καλάθι
7,00
Στο καλάθι
25,00
1kg
7,00
Στο καλάθι
7,00
Στο καλάθι
8,00
Στο καλάθι
9,00
Στο καλάθι
0,20
Στο καλάθι

Facebook